Spoorcu Kullanıcı Sözleşmesi
Madde 1- Taraflar

İşbu Sözleşme, Spoorcu Yazılım Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri San ve Tic A.Ş. (“ŞİRKET”) ile SPOORCU hizmetini kullanan kişi arasında akdedilmiştir.

Madde 2- Konu ve Kapsam

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, SPOORCU Şirketi tarafından sunulan SPOORCU platformunun kullanım şartlarını düzenler. SPOORCU platformunun kullanımına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile kullanıcı, uygulamada yer alan veya yer alacak olan her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Madde 3- Tanımlar

İşbu sözleşmede geçen

SÖZLEŞME: Kullanıcı Sözleşmesini ve Sözleşme Eklerinin tamamını;
ŞİRKET: Spoorcu Yazılım Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri San ve Tic A.Ş.’yi,
SPOORCU: www.spoorcu.com.tr alan adında, internet ortamında ve mobil alanda barındırılan platformu,
KULLANICI/ÜYE: SPOORCU hizmetlerini doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen kullanan kişi yahut kişileri ifade eder.

Madde 4- Kapsam

SPOORCU, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, IOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisleri ve uygulama üzerine yüklenen doküman, fotoğraf, video ve benzeri her türlü dosya fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın işbu Sözleşme hükümlerine tabidir.

Madde 5- Kullanım Koşulları

Kullanıcı, işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan koşullar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde SPOORCU platformundan faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme tahtında kendisine tanınan sınırlı hakkı hiçbir şekilde başkalarına kiralayamaz, satamaz, devredemez, temlik edemez, alt-lisans veremez, kullandırtamaz, üçüncü kişilere eriştiremez. Kullanıcı, ŞİRKET’in açık yazılı iznini almaksızın SPOORCU hizmetine ilişkin hizmet verilerinin bir kısmını ya da tamamını başka bir ortama kopyalayamaz, aktaramaz ya da dağıtamaz.

Madde 6- Genel Hükümler

Kullanıcı, SPOORCU platformunu yalnızca hukuka uygun amaçlarla, dürüstlük kurallarına ve etik kurallarına uygun kullanılmalıdır.

Kullanıcı, SPOORCU platformunu ilgili Topluluk Kuralları’na uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. SPOORCU platformunu kullanmak için 15 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. 10 ile 15 yaşları arasındaki çocuklar ancak ebeveynlerinin açık rızasıyla ve onayıyla açılacak hesapları kullanabilirler.

SPOORCU platformu kapsamında yapılan her işlem ve eylemin hukuki, cezai ve idari sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, kendisine sunulan hizmetleri diğer kullanıcılara veya üçüncü kişilere zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, SPOORCU ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel veya işitsel bilgileri izinsiz paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, SPOORCU platformu kapsamında sağladığı verilerin, beyan ettiği bilgilerin veya içeriğin doğru, eksiksiz, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmadığı tespit edilmesi halinde SPOORCU herhangi bir bildirim yapmaya gerek olmaksızın, tüm hizmetleri askıya alma veya silmeye yetkilidir. Kullanıcı, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık, eksiklik veya güncel olmama sebebiyle hem ŞİRKET’in hem de üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriğin üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu, hakkı kullanmaya ve üzerinde tasarrufta bulunmaya hukuken yetkili olduğunu ve bunların kullanımının telif hakları, kişisel verilerin korunması kanunu veya ilgili tüm kanunları ihlal etmediğini ve herhangi bir kişiye veya şahsa zarar vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriği üzerinde yasal olarak hak sahibi olmaması nedeniyle hem ŞİRKET’in hem de üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7- Özel Hükümler
Kullanıcı, kendisine sunulan SPOORCU hizmetlerine ilişkin güvenliği sağlamak ve bununla ilgili gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu konudaki tüm dikkat ve özeninin gösterilmesi Kullanıcının sorumluluğundadır.

Kayıt oluşturan kullanıcının kayıt işlemi yaptıktan sonra gerçek kişi olup olmadığını anlamak için e-posta adresine giden aktivasyon e-mailine 24 saat içerisinde onay vermesi gerekmektedir. 24 saat dolduğunda aktivasyon mailinin geçerlilik süresi dolmuş olacaktır.

SPOORCU uygulamasının kullanıldığı mobil cihazın, tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı korumak, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etmekten Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

Kullanıcı, altyapının, yazılımın veya donanımın hiçbir kısmını değiştiremez ve üzerinde değişikliğe yol açabilecek uygulamalar kuramaz.

Kullanıcı, sistemin veya sistemle bağlantılı hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzdaki davranışlardan ve kullanım yöntemlerinden, sistem kaynaklarını ölçüsüz  şekilde istismar eden kullanımlardan kaçınacaktır.

Kullanıcı, SPOORCU hizmetine SPOORCU tarafından belirlenen erişim yöntemleri ve araçları dışında başka bir yöntem veya araçla erişemez. Kullanıcı, erişim hakkı bulunmayan dosya veya hizmetlere erişemez. Bir sayfaya veya bilişim sistemine teknik bir hata sebebiyle erişim sağlanmış olunması, o sayfayı kullanmaya yönelik bir hak vermez. Kullanıcı, böyle bir durumda ilgili sayfaya erişmeyi derhal durdurması zorunludur.

Kullanıcı, SPOORCU hizmetlerinin işlevselliğini bozan, aşırı kaynak kullanan, sınırlandıran ya da bunlara zarar vermek için tasarlanmış ya da bu tür bozucu ya da zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da benzeri kod, dosya ya da programları kullanmayacak, bu tür kod, dosya ya da programlara karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır.

Kullanıcı tarafından (i) Platformun güvenliğini tehdit edebilecek, platforma ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların platformdan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunulması, (ii) platforma bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, platformda yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapılması; (iii) platformun genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya uygulama, şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) platformun ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı, herhangi bir güvenlik ihlali yaşanması durumunda veya hizmet erişim bilgilerinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesi veya hizmetlerin yetkisiz kişilerce kullanılması durumunda derhal ŞİRKET’i bilgilendirecektir.

Kullanıcı, hukuka aykırı, zararlı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden hiçbir içeriği, resmi, görüntüyü, metni veya veriyi barındırmayacak, iletmeyecek, kaydetmeyecek veya paylaşmayacaktır.

Kullanıcı, tüm işlemlerinde işbu Sözleşme ile SPOORCU platformunda zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile uygulamanın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden, rahatsız eden, kişisel verilerinin hukuka aykırı işlenmesi niteliğinde olan, kişilik haklarını ihlal eden, veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Kullanıcı, SPOORCU platformunda gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile uygulamada zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile uygulamanın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

ŞİRKET, gerekçesini göstermeksizin siteye erişim için kullanılan sistemi ve şifreyi değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, SPOORCU platformu üzerinde bir verinin, bilginin veya içeriğin yer almasını, süresiz veya belirli bir süre barındırılmış olmasını, içeriğin denetlenmiş sayılarak o içeriğe izin verildiği veya hukuka uygun kabul edildiği anlamına gelmeyeceğin kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve tüm bu kanunların ikincil mevzuatı hükümlerini öncelikli olarak dikkate alacak; bu kanunların gerekliliklerini eksiksiz şekilde yerine getirerek SPOORCU platformunu kullanacaktır.

Madde 8- Denetim ve Veri Paylaşımı

ŞİRKET, Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın soruşturma, kovuşturma, idari inceleme, denetim, kalite kontrol, bilgi güvenliği, risk analizi ve benzeri amaçlarla SPOORCU hizmetleri kapsamında Kullanıcıya ait tüm veri, bilgi ve belgeyi kısmen veya tamamen inceleyebilir, denetleyebilir, görüntüleyebilir, izleyebilir, kaydedebilir, silebilir, işleyebilir ve yetkili mercilerle ve SPOORCU’nun teknik danışmanları, hizmet sağlayıcıları, adli bilişim uzmanları başta olmak üzere ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu husus kişisel verilerin ihlali, telif ihlali veya ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez. İşbu hak ve yetkinin kullanılması sebebiyle Kullanıcın maddi veya manevi, akdi veya gayri-akdi temellerle tazminat talep etme hakkı yoktur.

ŞİRKET, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcıdan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup, Kullanıcı, bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

Madde 9- Mülkiyet hakları ve Ticari sırlara ilişkin kısıtlamalar

SPOORCU platformunun tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, API kodları, grafikleri, görselleri, müzikleri, videoları, içerikleri, yazıları, logoları ve benzeri her türlü kısmı ile ticari markaları, hizmet markaları ve logolar üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat ŞİRKET’e aittir.

ŞİRKET’in yazılı iznini almaksızın tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, API kodları, grafikleri, görselleri, müzikleri, videoları, içerikleri, yazıları ve benzeri her türlü kısmı ile ticari markaları, hizmet markaları ve logoları ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tercüme edilemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya kullanılamaz. Kullanıcılar, site malzemeleri ile bağlantılı haksız rekabet veya ticari marka ihlali görülebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

İşbu Sözleşmeyle telif hakları, markalar, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans verilmemektedir. ŞİRKET açıkça belirtmemiş olduğu tüm haklarını saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri devrolunmaz.

Bu madde altında belirtilen yükümlülükler ile 10. Madde tahtındaki haklar işbu Kullanıcı Sözleşmesinin feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

Madde 10- SPOORCU İçeriğine İlişkin Kullanma Hakkı

Kullanıcı, kayıt ile bağlantılı olarak verilen kişisel veriler dışındaki, SPOORCU platformu üzerinde ürettiği, değiştirdiği veya sağladığı içeriğin, görselin, videonun, görüntünün, yazının, önerilerin, geri bildirimlerin, fikirlerin, konseptlerin, yorumların, açıklamaların, işlem kayıtlarının, sınıflandırmanın, belgenin, tüm içeriğin herhangi bir tazminat veya ek yükümlülük olmaksızın, ŞİRKET’e bu bilgilerin kullanma, paylaşma, derleme, değiştirme, adapte etme, yayınlama, iletme, kamuya açık şekilde uygulama veya gösterme, tercüme etme, türev çalışmalarını gerçekleştirme veya kamuya açıklama, diğerlerinin kullanımına izin verme, kullanım hakkını devretme, ticari amaçla kullanma dâhil herhangi bir kısıtlama olmaksızın, herhangi bir tazminat veya ek yükümlülük ödemeye gerek kalmaksızın, süre, ülke, mecra ve tekrar sınırlaması olmaksızın radyo, televizyon, internet, her türlü sosyal medya mecrası, mobil uygulama, elektronik dalga, dijital iletim, uydu, telli, telsiz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan teknik sistemlerle umuma yayma, çoğaltma, işleme, temsil etme, her türlü basılı-baskılı malzemelerde kullanma haklarımın, ortaya çıkan eserlerin tüm mali haklarını (5846 sayılı kanunun 21, 22, 23, 24, 25 maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim ve temsil hakları) süresiz olarak devrettiğini, söz konusu görüntüler 5846 sayılı kanun kapsamında ‘eser’ kabul edilmese dahi bahsi geçen kanunun 86. maddesi uyarınca kullanım, umuma arz ve bu metinde belirtilen paylaşıma muvafakat ettiğini, ŞİRKET’in söz konusu görüntüleri bizzat veya üçüncü kişiler aracılığı ile kullanmasına muvafakat ettiğini; bu nedenle ŞİRKET’ten her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talebim olmadığını ve olmayacağını, işbu muvafakatnamenin resmi merciler nezdinde her türlü yasal izin yerine geçeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 11- Üçüncü Şahıs Sitelere Bağlantılar

SPOORCU platformunda üçüncü şahıs sitelere veya uygulamalara verilen bağlantılar, o siteyi, uygulamayı ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetlerin açıkça veya örtülü olarak onaylandığı veya kalitesinin garanti edildiği anlamına gelmez.

SPOORCU platformunda bağlantı sağlanan üçüncü şahıs sitelerin veya uygulamaların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan dolayı sorumlu değildir.

Madde 12- Hizmet Kalitesi ve Sorumluluk

SPOORCU sunduğu hizmetin sürekliliğini, kalitesini, doğruluğunu, kesintiye uğramayacağını, hatasız olduğunu veya virüs içermediğini veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğini taahhüt etmez.

ŞİRKET, sunduğu SPOORCU hizmetlerinin veya ilettiği verilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güvenliği hususunda hiçbir beyanda veya taahhütte bulunmaz. ŞİRKET, sunduğu hizmetlerin veya ilettiği verilerin herhangi birinin güvenliğinden, içeriğinin doğruluğundan veya bu bilgiye güvenmenin verdiği sonuçlardan doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Kullanıcı, elektronik veya mekanik ekipman veya iletişim hattı, telefon arızaları veya diğer bağlantı sorunları, bilgisayar virüsleri veya diğer zarar verici kodlar veya veriler, izinsiz erişim, hırsızlık veya operatör hataları sebebiyle veya bağlantılar aracılığıyla kişisel verilerin veya herhangi bir verinizin ifşası dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir nedenden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan dolayı ŞİRKET’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ŞİRKET, sunduğu hizmetlere ilişkin teknik destek, yedekleme, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri sunmakla yükümlü değildir.

ŞİRKET, münhasıran kendi takdiri ile ve önceden bildirim bulunmaksızın SPOORCU platformunun veya hizmetler kapsamındaki herhangi bir özelliğin verilmesini sürekli veya geçici olarak kısmen veya tamamen durdurabilir.

ŞİRKET, SPOORCU platformuna girilmesi, uygulamanın ya da uygulamadaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, uygulama vasıtasıyla ödeme yapılması yahut alınması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
ŞİRKET, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Madde 13- Hukuki İlişki

Kullanıcı, işbu Sözleşme ile ŞİRKET’in temsilcisi, yetkilisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı, bayisi ve benzeri unvan ve statüleri kazanamayacağını bildiğini kabul eder ve kendisi ile üçüncü şahıslara karşı tüm evraklarında, broşür ve ilanlarında, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bir bildirimde bulunamaz.

ŞİRKET, SPOORCU uygulaması bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinde tanımlandığı şekliyle yer sağlayıcı sıfatını haiz olup, Kullanıcı bu kapsamda ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 14- Gizlilik

Kullanıcı, işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği ŞİRKET’e ait veya ŞİRKET tarafından sağlanan, gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, ŞİRKET’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlarla açıklamayacaktır.

ŞİRKET, bu Sözleşmeye konu olan hizmetlerin sağlanması için ve bu hizmetlerin sağlanması sırasında kendisine verilen bilgi, doküman veya materyali bu Sözleşmenin kullanım amaçlarıyla sınırlı olarak kullanacağını; hiçbir bilgi, doküman veya materyali üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; Sözleşme süresince ve sonrasında 3 yıl daha gizlilik hükmüne uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 15- Sözleşme Değişiklikleri

ŞİRKET, işbu Sözleşmede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği önceden bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın, gerektiği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Sözleşmeye yönelik değişiklikler, ŞİRKET tarafından yayımlanacak ve değişiklikler aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Madde 16- Hizmetin Durdurulması ve Fesih

ŞİRKET, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya sunduğu kullanım hakkını herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirimde bulunmadan, herhangi bir gerekçe veya delil göstermesine gerek olmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman kısmen veya tamamen kısıtlama, askıya alma, erişime engelleme, filtreleme, değiştirme, işleme, yavaşlatma, aktarma, denetleme, silme, kaldırma, kullanım koşullarını değiştirme, Sözleşmeyi feshetme veya tamamen iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu hak ve yetkinin kullanılması sebebiyle Kullanıcının maddi veya manevi, akdi veya gayri-akdi temellerle her ne ad altına olursa olsun tazminat talep etme hakkı yoktur.

Madde 17- Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme ve Eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta ŞİRKET tarafından tutulan her türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 18- Devir ve Temlik Yasağı

Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi veya Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü hiçbir şekilde devir veya temlik edemez.

Madde 19- Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Ekleriyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü ihtilaf ve hukuki uyuşmazlık için, ihtilaf ve/veya uyuşmazlığa neden olan servisin nerede barındırıldığına bakılmaksızın, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ihtilaf ve/veya uyuşmazlıklar ile her türlü dava ve takipler için İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Madde 20- Muhtelif Hükümler

Kullanıcı, ŞİRKET’in işbu Sözleşme ve eklerinde sayılan haklardan herhangi birini zamanında kullanmamış olmasının veya hiç kullanamamış olmasının bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini, ŞİRKET’in bu haklarının sona ermiş olmayacağını ve/veya Kullanıcı yararına herhangi bir haktan ya da temerrüt durumundan vazgeçmiş sayılamayacağını bildiğinin kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün yetkili mahkeme tarafından geçersiz veya hükümsüz kılınması halinde, kalan kısımlar geçerli, uygulanabilir ve yürürlükte kalmaya devam edecektir ve taraflar geçersiz koşulu en kısa zamanda amaç ve ekonomik etki açısından geçersiz koşula olabildiğince benzer uygulanabilir başka bir koşulla değiştireceklerdir.

İşbu Sözleşme, siteye erişim ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili tüm anlaşmaları kapsar ve yazılı veya sözlü daha önce yapılmış tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer.