Spoorcu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Spoorcu Yazılım Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri San ve Tic A.Ş. (“Şirket” veya “SPOORCU”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olarak anılacaktır.

Şirket, Kanun’un öngördüğü ilkeler kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanun’dan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kanun’a uygun bir şekilde düzenlenmiş olan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine sunulmaktadır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, SPOORCU’nun;

ayrıntılı olarak belirtmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

SPOORCU, kişisel verileri başta mobil uygulamalar (Android Market ve App Store gibi platformlarda yer alan “SPOORCU” uygulaması) olmak üzere, internet ortamında, sosyal medya siteleri, veri tabanları, çerezler, eposta, posta, çağrı merkezi, faks, CCTV, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Kişisel verilerin elde edildiği her aşamada aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekte, sizlere şeffaf şekilde kişisel verilerinizin işleme süreçlerine ilişkin bilgi vermeye çalışmaktayız. SPOORCU, uygulaması kapsamında şu kategorideki kişilerin kişisel verilerini işlemekteyiz: Ayrıca, kulüpler, takımlar, spor salonları, federasyon, menajer şirketleri, şirketler, markalar, dükkanlar: bisiklet, motosikletler ve benzerlerine ilişkin verileri işlemekteyiz.

Spoorcu’nun sporla ilgilenenlerin ilham alabileceği ve kendilerini ifade edebileceği, keşfedip keşfedileceği özgün ve güvenli bir yer olarak kalmasını istiyoruz. Spoorcu uygulamasını tasarlarken, veri minimizasyonu ilkesini gözeterek kişisel verilerin Spoorcu uygulamasının sporculara ve ekosistemdeki diğer tüm paydaşlar için etkin ve pratik bir sosyal ağ sağlama amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına özen göstermekteyiz. Spoorcu, sosyal ağlarda özellikle çocukların korunması için özel bir çaba göstermektedir. Üyelik aşamasında doğum tarihinin zorunlu kılınmasıyla, çocukların ebeveynlerinin açık rızası olmaksızın sisteme üye olmasının önlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, sistemde yaptığımız muhtelif denetimlerle, çocukların korunması için sürekli ve etkin bir koruma mekanizması geliştirmeye çalışılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Toplandığı ve İşlendiği

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde bireylerin özgür iradesini esas kılmaktadır. Profil sayfasında temel kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz yer almaktadır. SPOORCU platformunun amacı spor alanında bir sosyal ağ yaratmak ve en önemlisi genç yeteneklerin keşfedilesine aracılık etmektir. Bu doğrultuda, tamamen özgür iradenizle kendi takdirinize göre belirleyeceğiniz kişisel verileri belirtmeniz ve profilinizi tamamlamanız gerekmektedir. Kişisel verilerinizin detaylı şekilde paylaşılması, SPOORCU platformunda arama yapılırken daha öne çıkmanıza yardımcı olur.

Keşfetmek ya da keşfedilmek istediğini biliyoruz. Önemsediğiniz ortak deneyimler üzerinden ilişkilerinizi güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle, başkalarının ve sizin kimlere ve nelere önem verdiğinizi anlamaya çalışan sistemler geliştiriyoruz ve bu bilgileri, önemseyeceğiniz deneyimlere katılıp bu deneyimlerde içerik oluşturmanıza, bulmanıza ve paylaşmanıza yardımcı olmak için kullanıyoruz. Spoorcu’da ve başka yerlerde yaptığınız ve başkalarının yaptığı şeyler doğrultusunda ilgilenebileceğiniz içerik, özellik, teklif ve hesapları göstermek ve Spoorcu’yu deneyimlemeniz için size çeşitli yollar sunmak bunun bir parçasıdır.

Şirket, üye tarafından sağlanan kişisel verileri, başta üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi olmak üzere, üyenin hem Apple Store hem de Android Markette yer alan SPOORCU uygulamasından faydalanabilmesi, www.spoorcu.com kapsamında sunulan hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilebilmesi; işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile SPOORCU Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen SPOORCU kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, SPOORCU kapsamında sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

Spoorcu’nun sporla ilgilenenlerin ilham alabileceği ve kendilerini ifade edebileceği, keşfedip keşfedileceği özgün ve güvenli bir yer olarak kalmasını istiyoruz. Spoorcu uygulamasını tasarlarken, veri minimizasyonu ilkesini gözeterek kişisel verilerin Spoorcu uygulamasının sporculara ve ekosistemdeki diğer tüm paydaşlar için etkin ve pratik bir sosyal ağ sağlama amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına özen göstermekteyiz.

Spoorcu, sosyal ağlarda özellikle çocukların korunması için özel bir çaba göstermektedir. Üyelik aşamasında doğum tarihinin zorunlu kılınmasıyla, çocukların ebeveynlerinin açık rızası olmaksızın sisteme üye olmasının önlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, sistemde yaptığımız muhtelif denetimlerle, çocukların korunması için sürekli ve etkin bir koruma mekanizması geliştirmeye çalışılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamanıza konu olan kişisel verileriniz özellikle aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir: İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak işlemeye özen gösteriyoruz. Dijital mecralarının kurulması ve işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışı zaruri olduğu için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Üye verileri ayrıca; üyenin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve üye ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; üyenin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Üye memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, üyelere ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır. Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında üyeye ait veriler Şirketin ortakları olan paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak korunmaktadır.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

SPOORCU, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır.

SPOORCU işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

a. Anti-Virüs
SPOORCU’nun bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm PC ve Sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.

b. Firewall
SPOORCU sunucularını barındıran Data Center ve Felaket Kurtarma Merkezleri periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü firewalllarca korunmakta olup, ilgili yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.

c. Kullanıcı Tanımlamaları ve Need to Know
SPOORCU ve çalışanlarının SPOORCU sistemlerine olan yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup, herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda sistemsel yetkileri de ivedi olarak güncellenmektedir.

ç. Eğitim
SPOORCU çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çeşitli eğitimler vermektedir.

d. Clean Table & Clean Desk
SPOORCU iç kuralları uyarınca çalışanlar “clean table & clean desk” prensibine uymakla yükümlüdür. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

e. Diğer
Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
SPOORCU’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, SPOORCU tarafından işletilen platformlara veya SPOORCU sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SPOORCU bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

SPOORCU işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda bu süreler detaylı olarak belirlenmiştir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; SPOORCU web sitesinden erişebileceğiniz Kişisel Veriler Başvuru Formu ve SPOORCU resmi e-mail adresi spoorcu@spoorcu.com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

SPOORCU, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.